دفتر نمایندگی انجمن كوه نوردان ایران در سمنان و مهدی شهر از آذر ماه 1378 با پیشنهاد و تلاش چند نفر از کوهنوردان پایه ی سازمانی غیر دولتی گذاشته شد که در آغاز انجمن کوهنوردی ایران نامیده شد. هدف از این کار ایجاد سازمانی بود که بتواند علایق مشترک کوه نوردان کشور را نمایندگی کند و ضمنا منتخب آنان و پاسخگو در برابر ایشان باشد. انجمن کوه نوردان ایران نمایندگی سمنان در تاریخ 22/5/85 با حضور کوه نوردان شهرستان سمنان تشکیل شد.هم اکنون این انجمن هر روزه با فعالیت های خود در زمینه ی کوه نوردی موجبات رشد کوه نوردی سمنان را همراه با سایر نهادهای مرتبط با کوه نوردی فراهم می آورد . شماره های تماس : 09127310186 - 09123317489 http://acisemnan.mihanblog.com 2019-08-16T19:11:24+01:00 text/html 2017-11-08T07:06:37+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن آگهی مجمع عمومی فوق العاده http://acisemnan.mihanblog.com/post/585 <p class="rtecenter"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">آگهی مجمع&nbsp;عمومی فوق العاده</span></span></p><p class="rtecenter"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">انجمن کوه نوردان ایران</span></span></p><p class="rtecenter">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">بدینوسیله از&nbsp;کلیه&nbsp;اعضای انجمن کوه نوردان&nbsp;ایران&nbsp;به شماره ثبت15367 دعوت&nbsp;بعمل می آید در </span></span></p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">جلسه&nbsp;مجمع&nbsp;عمومی&nbsp;فوق العاده که راس ساعت18 روز پنج شنبه مورخ 96/9/9 برگزار&nbsp;می شود</span></span></p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">شرکت نمایند.</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;">دستور&nbsp;جلسه:</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 18px;">1-تصویب&nbsp;موضوع فعالیت&nbsp;انجمن.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 18px;">2-تصویب تغییر نشانی.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 18px;">3-تصویب طرح جدید اساسنامه.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 18px;">4-طرح سایر موارد.</span></span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;">آدرس:خیابان انقلاب-جنب لاله&nbsp;زارنو-شماره590-طبقه 4-واحد 12.</span></span></span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;">اعضای محترم لطفا"کارت&nbsp;عضویت"خود راهمراه داشته&nbsp;باشید.</span></span></span></span></p><p>&nbsp;</p><p class="rtecenter"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;">هیات مدیره انجمن&nbsp;کوه نوردان ایران</span></span></span></span></p><p class="rtecenter">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;">alpineclub_iran@</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;">instagram.com/alpineclubofiran</span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;"><br></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 16px;"><font size="1">نوشته شده توسط : شبنم کمندی&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96/08/17</font></span></span></span></span></p> text/html 2017-11-08T06:52:09+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن اطلاعیه شماره 3 - انجمن کوه نوردان ایران http://acisemnan.mihanblog.com/post/584 <p class="rtecenter"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 18px;">اطلاعیه شماره ۳</span></span></p><p><span style="font-size: 16px;">با توجه به مصوبه جدید وزارت کشور ( که مکررا" به اطلاع اعضا رسیده است ) کلیه نمایندگی ها و شعب انجمن</span></p><p><span style="font-size: 16px;">بایدخود را با دستورالعمل جدید وفق دهند ، در غیر اینصورت آن شعبه و نمایندگی فاقد رسمیت قانونی می باشد.</span></p><p><span style="font-size: 16px;">لذا خواهشمند است با مطالعه دقیق آیین نامه وزارت کشور ، اشخاصی که تمایل به تشکیل دفتر نمایندگی</span></p><p><span style="font-size: 16px;">انجمندر شهرستان خود را دارند درخواست خویش را به انجمن ارسال نموده تا هیات مدیره نسبت به معرفی </span></p><p><span style="font-size: 16px;">ایشان به وزارت کشور اقدام نموده تا ضمن اعلام وزارت کشور به استانداری یا فرمانداری&nbsp; آن شهرستان ، بتوانند </span></p><p><span style="font-size: 16px;">مراحل اداری ذکر شده در آیین نامه را که قطعا" زمان بر است انجام دهند.</span></p><p><span style="font-size: 16px;">ارتباط با انجمن به وسیله ایمیل :</span></p><p><span style="font-size: 16px;">info@alpineclub.ir</span></p><p><span style="font-size: 16px;">ویا</span></p><p><span style="font-size: 16px;">alpineclubofiran2017@gmail.com</span></p><p><span style="font-size: 16px;">شماره اختصاصی انجمن کوه نوردان ایران برای ارتباط با کانال تلگرامی:</span></p><p><span style="font-size: 16px;">۰۹۰۳۷۳۳۶۲۶۷</span></p><p class="rtecenter"><span style="font-size: 16px;">هیات مدیره انجمن کوه نوردان ایران</span></p><p><span style="font-size: 16px;">alpineclub_iran@</span></p><p><span style="font-size: 16px;">Instagram.com/alpineclubofiran</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><font size="1">نوشته شده توسط : شبنم کمندی&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96/08/17</font></span></p> text/html 2017-11-08T06:49:51+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن اطلاعیه شماره 1 - انجمن کوه نوردان ایران http://acisemnan.mihanblog.com/post/583 <p class="rtecenter"><span style="font-size: 18px;">اطلاعیه شماره ۱</span></p><p class="rtecenter"><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 18px;">قابل توجه اعضای محترم انجمن کوه نوردان ایران</span></span></p><p><span style="font-size: 16px;">مجمع عمومی عادی و فوق العاده انجمن در تاریخ ۹۶/۰۹/۰۹&nbsp; برگزار می گردد.</span></p><p><span style="font-size: 16px;">"لازم به ذکر است که کارتهای عضویت قدیم&nbsp; انجمن فاقد اعتبار می باشند."</span></p><p><span style="font-size: 16px;">بدین منظور اعضایی که حق عضویت خود را تا تاریخ ۹۶/۰۸/۲۸پرداخت نمایند و کارت جدید را دریافت کنند ، </span></p><p><span style="font-size: 16px;">میتوانند در مجمع عمومی فوق الذکر شرکت نمایند .</span></p><p><span style="font-size: 16px;">همچنین ، در روز مجمع به هیچ عنوان عضو گیری و دریافت حق عضویت جهت شرکت در مجمع&nbsp; انجام نمی پذیرد.</span></p><p><span style="font-size: 16px;">لطفا " حق عضویت" خود را به مبلغ ۵۰۰۰۰ تومان و به شماره حساب جاری ۷۱۷۴۶۱۷۲ و یا به شماره کارت </span></p><p><span style="font-size: 16px;">۶۰۳۷،۷۰۷۰،۰۰۰۲،۱۹۲۷&nbsp;&nbsp; بنام انجمن کوه نوردان ایران واریز نمایید. و&nbsp; فیش واریزی را به همراه یک قطعه عکس </span></p><p><span style="font-size: 16px;">خود ، جهت دریافت کارت جدید به ایمیل انجمن به آدرس:</span></p><p><span style="font-size: 16px;">info@alpineclub.ir</span></p><p><span style="font-size: 16px;">ویا</span></p><p><span style="font-size: 16px;">alpineclubofiran2017@gmail.com</span></p><p><span style="font-size: 16px;">&nbsp; ارسال وبا ذخیره کردن شماره تلفن اختصاصی انجمن برای عضویت در کانال تلگرامی به نام اعضای رسمی </span></p><p><span style="font-size: 16px;">انجمن کوه نوردان ایران به شماره</span></p><p><span style="font-size: 16px;">۹۰۳۷۳۳۶۲۶۷</span></p><p><span style="font-size: 16px;">انجمن راهمراهی بفرمایید.</span></p><p class="rtecenter"></p><p><span style="font-size: 16px;">هیئت مدیره انجمن کوه نوردان ایران</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16px;">alpineclub_iran@</span></p><p><span style="font-size: 16px;">Instagram.com/alpineclubofiran</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br></span></p><span style="font-size: 16px;"><p><span style="font-size: 16px;"><font size="1">نوشته شده توسط : شبنم کمندی&nbsp;&nbsp;&nbsp; 96/08/17</font></span></p></span> text/html 2017-10-21T06:07:05+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن روز کوه نورد شاد باش http://acisemnan.mihanblog.com/post/582 <p> <a id="irc_mil" style="border: 0px currentColor; border-image: none;" href="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiXuLvbx4PXAhVGOhQKHaSVDsoQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fsoluch.ir%2F29-%25D9%2585%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2-%25DA%25A9%25D9%2588%25D9%2587%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%259F%2F&amp;psig=AOvVaw2LVivYGbt0xlcPsfUlzjIB&amp;ust=1508738678847354" jsaction="mousedown:irc.rl;keydown:irc.rlk;irc.il;" data-ved="0ahUKEwiXuLvbx4PXAhVGOhQKHaSVDsoQjRwIBw" data-cthref="http://www.google.com/url?sa=i&amp;rct=j&amp;q=&amp;esrc=s&amp;source=images&amp;cd=&amp;cad=rja&amp;uact=8&amp;ved=0ahUKEwiXuLvbx4PXAhVGOhQKHaSVDsoQjRwIBw&amp;url=http%3A%2F%2Fsoluch.ir%2F29-%25D9%2585%25D9%2587%25D8%25B1%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2587-%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B2-%25DA%25A9%25D9%2588%25D9%2587%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AF%25DB%258C-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%259F%2F&amp;psig=AOvVaw2LVivYGbt0xlcPsfUlzjIB&amp;ust=1508738678847354"><img width="393" height="393" id="irc_mi" style="margin-top: 0px;" alt="تصویر مرتبط" src="http://soluch.ir/wp-content/uploads/2016/10/1-5.jpg"></a></p><p><br></p><p style="text-align: center;">تو را از کدام قله</p><p style="text-align: center;">از کدام پاکوب</p><p style="text-align: center;">تو از کجای قصه کوهسارانی…..؟</p><p style="text-align: center;">که تاب و تب غبار کوله بار را</p><p style="text-align: center;">در این هیای وحشی</p><p style="text-align: center;">به مهر می افشانی……</p><p style="text-align: center;"><strong>روز کوهنوردی تبریک</strong> به آنانی که اهل طبیعت, اندیشه, تعمق و استقامت و صعودند</p><p style="text-align: center;"><br></p><p style="text-align: center;">نوشته شده توسط : شبنم کمندی مورخ 1396/07/29 ساعت 09:37:05</p> text/html 2017-10-09T09:19:20+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن تسلیت! http://acisemnan.mihanblog.com/post/581 <img style="width: 450px; height: 450px;" alt="" src="http://www.upsara.com/images/gs03_img_20170928_134943_884.jpg"><p>&nbsp;</p><p class="rtecenter"><span style="font-size: 20px;">تسلیت!</span></p><p><span style="font-size: 18px;">با</span><span style="font-size: 20px;">خبر</span><span style="font-size: 20px;"> شدیم تیمسار محمد خاکبیز رئیس اسبق فدراسیون کوه نوردی ایران به دیار باقی</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 20px;">شتافتند.</span></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 20px;">انجمن کوه نوردان ایران این ضایعه دردناک را به خانواده محترمشان </span></span><span style="font-size: 16px;"><span style="font-size: 20px;">،اساتید</span></span><span style="font-size: 20px;">وپیشکسوتان</span><span style="font-size: 20px;"> </span></p><p><span style="font-size: 20px;">این </span><span style="font-size: 18px;">عرصه وجامعه</span><span style="font-size: 20px;"> کوه </span><span style="font-size: 18px;">نوردی ایران تسلیت گفته وبرای</span><span style="font-size: 20px;"> این </span><span style="font-size: 20px;">بزرگوارعلو درجات را از خداوند </span></p><p><span style="font-size: 20px;">منان خواستار است.</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 20px;">وی متولد سال ۱۲۹۸ تهران بود، او کوه‌نوردی را از سال ۱۳۱۵ شروع کرد،</span><span style="font-size: 20px;">فارغ‌التحصیل </span></p><p><span style="font-size: 20px;">دانشکده‌ی نیروهای مسلح بود و چهارمین رئیس فدراسیون </span><span style="font-size: 20px;">کوه‌نوردی</span><span style="font-size: 20px;">ایران</span><span style="font-size: 20px;"> از سال </span></p><p><span style="font-size: 20px;">1334/6/8تا1337/3/24او در سال ۱۳۲۷ دیواره بیستون را </span><span style="font-size: 20px;">به</span><span style="font-size: 20px;">همراه</span><span style="font-size: 20px;"> حسین هاشمی و </span></p><p><span style="font-size: 20px;">ابوالقاسم نوروزی صعود کرد. او صعودهای زیادی به </span><span style="font-size: 20px;">قله‌های</span><span style="font-size: 20px;">داخل</span><span style="font-size: 20px;"> و خارج کشور داشته </span></p><p><span style="font-size: 20px;">است از جمله مون‌بلان در فرانسه، فوجی‌یاما در ژاپن </span><span style="font-size: 20px;">و</span><span style="font-size: 20px;">مونت‌ویتنی</span><span style="font-size: 20px;"> در آمریکا&nbsp;خاکبیز در سال </span></p><p><span style="font-size: 20px;">۱۳۲۹ دوره‌ای را در مدرسه کوه‌نوردی </span><span style="font-size: 20px;">شامونی</span><span style="font-size: 20px;">در</span><span style="font-size: 20px;"> فرانسه گذراند و در سال‌های ۱۳۳۵ و </span></p><p><span style="font-size: 20px;">۱۳۳۶ اردوهای کوه‌نوردی مختلفی را </span><span style="font-size: 20px;">به</span><span style="font-size: 20px;">همراه</span><span style="font-size: 20px;"> کلاس‌های آموزشی در روزهای جمعه&nbsp;در</span></p><p><span style="font-size: 20px;">ارتفاعات پس‌قلعه و سربند برگزار کرد.</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 20px;">هدف او بردن دانش فنی کوه‌نوردی به میان توده‌ی کوه‌نوردان بود.</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 20px;">او مبتکر و برگزار کننده‌ی اولین و دومین کنگره‌ی کوه‌نوردی ایران در شیراز و </span><span style="font-size: 20px;">مشهد،</span><span style="font-size: 20px;">از</span><span style="font-size: 20px;"> </span></p><p><span style="font-size: 20px;">بهترین&nbsp;</span><span style="font-size: 20px;">و&nbsp; ارزنده ترین رئیسان فدراسیون کوه‌نوردی در سال‌های ۱۳۴۳، </span><span style="font-size: 20px;">۱۳۴۴،</span><span style="font-size: 20px;">۱۳۵۱</span><span style="font-size: 20px;"> و ۱۳۵۲</span></p><p><span style="font-size: 20px;">و رئیس بنیاد هیمالیانوردی ایران بود.</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 20px;">او سرپرست برنامه‌ی مشترک ایران و ژاپن در صعود به ماناسلو، نخستین کوه </span><span style="font-size: 20px;">۸۰۰۰</span><span style="font-size: 20px;">متری</span><span style="font-size: 20px;"> </span></p><p><span style="font-size: 20px;">صعود شده بوسیله‌ی ایرانیان و سرپرست&nbsp;هیئت&nbsp;کوه‌نوردی ایران و چین در </span><span style="font-size: 20px;">صعود</span><span style="font-size: 20px;">به</span><span style="font-size: 20px;"> اورست </span></p><p><span style="font-size: 20px;">بود که تا ارتفاع ۷۵۰۰ متری صعود شد.</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 20px;">عکس بالا&nbsp;مربوط به&nbsp;یادمان&nbsp;صعود کنندگان&nbsp;ماناسلو که در سال قبل گرفته شده.</span></p><p><span style="font-size: 16px;">عکاس:مصطفی شکرآبی</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16px;"><img style="width: 275px; height: 350px;" alt="" src="http://www.upsara.com/images/6hnr_بارگیری.jpg">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ......................&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img style="width: 233px; height: 350px;" alt="" src="http://www.upsara.com/images/yen8_img_5006.jpg"></span></p><p class="rtecenter"><span style="font-size: 20px;">روحش شاد...</span></p><p class="rtecenter"><span style="font-size: 20px;">دفتر نمایندگی سمنان و مهدیشهر تسلیت خود را به خانواده محترم&nbsp; "خاکبیز" و &nbsp;کلیه انجمن های کوه نوردی و تمامی &nbsp;کوه نوردان و دوستدران کوه و طبیعت تقدیم می نماید.</span></p><p class="rtecenter"><span style="font-size: 20px;"><br></span></p><p class="rtecenter"><span style="font-size: 20px;"><font size="2">نوشته شده توسط شبنم کمندی -دفتر نمایندگی سمان و مهدیشهر انجمن کون نوردان ایران</font></span></p> text/html 2017-10-09T09:12:00+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن کروکی مسیر 48 لهستانی ها توسط آقای حسن گرامی http://acisemnan.mihanblog.com/post/579 <p class="rtecenter"><img style="width: 450px; height: 450px;" alt="" src="http://uupload.ir/files/o7df_img_۲۰۱۷۰۹۱۴_۱۵۱۶۴۸.jpg"></p><p>&nbsp;</p><p class="rtecenter"><span style="font-size: 20px;">کروکی مسیر 48 لهستانی ها توسط آقای حسن گرامی</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 18px;">"حسن گرامی" سنگ نورد ودیواره نورد کشورمان&nbsp;که چندی&nbsp;پیش موفق&nbsp;شد به&nbsp;همراه"فاطمه&nbsp;کریم لو" </span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 18px;">مسیر 48 لهستانی ها در علم کوه را به صورت طبیعی&nbsp;وپاک(trad) صعود&nbsp;کند،&nbsp;که اطلاعات وکروکی </span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 18px;">این مسیر را در اختیار سایت&nbsp;کوه نامه قرار دادند.</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 18px;">ابزار میانی مورد نیاز&nbsp;برای این صعود: ابزار&nbsp;استفاده شده(فقط فرند)</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 18px;">-فرند&nbsp;ziro بلک دایموند 5 عدد</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 18px;">-فرند&nbsp;بلک دایموند سایز&nbsp;چهار دهم تا نمره&nbsp;دو هرکدام دوعدد</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 18px;">-نمره 3 یک عدد</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 18px;">-توتم&nbsp;رنگ زرد یک عدد</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 18px;">-کازین نمره دو یک عدد</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 18px;">koohnameh@</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 18px;">alpineclub_iran@</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 18px;">instagram.com/alpineclubofiran</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 18px;"><br></span></span></p><p><font size="2">نوشته شده توسط : شبنم کمندی&nbsp;- انجمن کون نوردان ایران نمایندگی سمنان و مهدیشهر&nbsp; ساعت 12:45&nbsp; تاریخ 1396/7/17</font></p><p>&nbsp;</p> text/html 2017-10-09T09:08:20+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن گزارش خوانی اولین صعود کامل وطبیعی مسیر 48 لهستانی ها(علم کوه) http://acisemnan.mihanblog.com/post/578 <img style="width: 360px; height: 450px;" alt="" src="http://www.upsara.com/images/ctak_img_20171005_195133_513.jpg"><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 20px;">گزارش خوانی&nbsp;اولین&nbsp;صعود&nbsp;کامل وطبیعی&nbsp;مسیر 48 لهستانی ها(علم کوه)</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 20px;">سه شنبه 18 مهر ماه،ساعت 19&nbsp;</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 20px;">مکان برگزاری:تهران-میدان انقلاب-کوچه&nbsp;مهرناز-ساختمان36-طبقه5-واحد18</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 20px;">باشگاه کوه نوردان آرش</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16px;">alpineclub_iran@</span></p><p><span style="font-size: 16px;">instagram.com/alpineclubofiran</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><br></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><font size="1">نوشته شده توسط : شبنم کمندی</font> </span></p> text/html 2017-09-17T05:56:10+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن عملیات اجرائی طرح تعیین موقعیت دقیق توچال با تهیه نقشه سه بعدی http://acisemnan.mihanblog.com/post/580 <p> <img style="width: 350px; height: 263px;" alt="" src="http://uupload.ir/files/diqg_434315323_112404.jpg"></p><p class="rtecenter"><span style="font-size: 20px;">عملیات اجرائی طرح تعیین موقعیت دقیق توچال با تهیه نقشه سه بعدی</span></p><p class="rtecenter">&nbsp;</p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">این طرح که امروز پنج شنبه&nbsp;مورخ&nbsp;23 شهریور ماه برروی قله توچال اجراء شد،دارای اهدافی&nbsp;از&nbsp;پیش تعیین&nbsp;شده </span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">ای&nbsp;</span></span><span style="font-size: 16px;">بود </span><span style="font-size: 16px;">که شامل:</span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">1-برداشت اطلاعات زمینی از&nbsp;طریق&nbsp;نقشه&nbsp;برداری با&nbsp;تجهیزات&nbsp;پیشرفته.</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">2-تهیه نقشه توپوگرافی از محدوده قله توچال.</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">3-مشخص شدن محل بلند ترین نقط.</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">4-محاسبه وارائه&nbsp;موقعیت سه بعدی توچال&nbsp;با دقت سانتی متری.</span></span></p><p><span style="font-size: 16px;">5-تهیه مدل سه بعدی جانپناه های قله توچال.</span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">اسامی تیم اجرائی:</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">-دکتر کاوه کاشفی(سرپرست)</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">-امین گرجی</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">-مهردادطلایی</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">-مریم ساعی</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">-رستم یادگاری</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;">-<span style="font-size: 16px;">مهران</span><span style="font-size: 16px;"> شجا​</span><span style="font-size: 16px;">ع شفیعی</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">-یوسف شجاع شفیعی</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">-مرتضی&nbsp;علی اصغر زاده</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">-حسین جودی</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">-احمد رفیعی</span></span></p><p><span style="font-size: 20px;"><span style="font-size: 16px;">-محمد رضا اسکندری</span></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16px;">خبروعکس های ارسالی از&nbsp;آقای دکتر کاوه&nbsp;کاشفی</span></p><p class="rtecenter"><span style="font-size: 16px;">"گزارش&nbsp;تصویری"</span></p><p><span style="font-size: 16px;"><img style="width: 350px; height: 263px;" alt="" src="http://uupload.ir/files/7qms_434311752_111678.jpg">&nbsp;<img style="width: 350px; height: 263px;" alt="" src="http://uupload.ir/files/diqg_434315323_112404.jpg"></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><img style="width: 350px; height: 263px;" alt="" src="http://uupload.ir/files/snfb_434323161_103064.jpg">&nbsp;<img style="width: 350px; height: 263px;" alt="" src="http://uupload.ir/files/57on_434326742_103113.jpg"></span></p><p><span style="font-size: 16px;"><img style="width: 350px; height: 263px;" alt="" src="http://uupload.ir/files/keh_435803910_44838.jpg"></span></p><p>&nbsp;</p><p><span style="font-size: 16px;">tehranclimb_com@</span></p><p><span style="font-size: 16px;">alpineclub_iran@</span></p><p><span style="font-size: 16px;">instagram.com/alpineclubofiran</span></p><p>&nbsp;</p><p><br></p><p><br></p><p><font size="2">نوشته شده توسط : شبنم کمندی - انجمن کوه نوردان ایران نمایندگی سمنان و مهدیشهر&nbsp; ساعت 10:25 تاریخ 1396/06/26</font></p> text/html 2016-04-20T06:54:47+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن کوه نوردان ایران http://acisemnan.mihanblog.com/post/571 <p><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><img width="104" height="87" alt="" src="http://www.alpineclub.ir/sites/default/files/images/IMG_0008(1).jpg"></span></p><p><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"></span></p><!--pagebreak--><!--pagebreak--><p></p><p>&nbsp;</p><p class="rtecenter"><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;">آ<span style="font-size: 14px;">گهی</span><span style="font-size: 14px;"> دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن کوه نوردان ایران </span></span></p><p><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">بدینوسیله از تمامی اعضای انجمن کوه نوردان ایران به شماره ثبت 15367 دعوت به عمل می آید در مجمع عمومی عادی به طور فوق الغاده در تاریخ 26/02/1395 روز یک شنبه راس ساعت 17 الی 20 در محل دفتر انجمن به ادرس خیابان انقلاب، جنب لاله زار، شماره 590، طبقه چهارم، واحد 12 شرکت نمایند. </span></span></p><p><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);">دستور جلسه:</span></span></span></p><p><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">1- استماع گزارش هیئت مدیره </span></span></p><p><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">2- استماع گزارش بازرس</span></span></p><p><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">3- تصویب ترازنامه سال مالی منتهی به تاریخ 29/12/1394</span></span></p><p><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">4- انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین</span></span></p><p><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">5- طرح سایر موارد.</span></span></p><p><span style="font-family: tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">اعضای محترم لطفا کارت عضویت خود را همراه داشته باشید.</span></span></p> text/html 2016-04-18T05:35:26+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن چالابه - سومین سفرسنگ با یاد "حسن جوادیان" http://acisemnan.mihanblog.com/post/573 <p><img style="width: 300px; height: 200px;" alt="" src="http://koohnameh.ir/images/95/01/photo_2016-04-11_14-11-59.jpg"></p> <p>سومین سفر سنگ (راک تریپ) چالابه و دومین دوره مسابقات سنگنوردی جام سلو solo یادواره زنده یاد "حسن جوادیان" در منطقه چالابه برگزار می شود .<br> هم زمان با سومین سفر سنگنوردی&nbsp; که در تاریخ&nbsp; ۱&nbsp;تا&nbsp;۳&nbsp;اردیبهشت&nbsp;۹۵&nbsp;در منطقه چالابه استان کرمانشاه برگزار می شود ،&nbsp; دومین دوره جام سلو solo&nbsp; یادواره زنده یاد "حسن جوادیان " نیز برگزار خواهد شد.<br> به گزارش روابط عمومی این مسابقات، جام سلو solo&nbsp; این رقابت ها در رشته سختی مسیر و رده سنی آزاد در دو بخش دختران و پسران روز جمعه&nbsp;۳&nbsp;اردیبهشت برگزار&nbsp; خواهد شد .<br> اولین دوره جام سلو در سال ۱۳۸۳&nbsp;در شهر اصفهان برگزار و&nbsp; زنده یاد "حسن جوادیان " قهرمان این رقابت ها شد و امسال نیز به پاس گرامیداشت یاد این مربی گرانقدر دومین دوره این جام در منطقه چالابه برگزار خواهد شد .<br> شرکت در این مسابقه رایگان بوده و ثبت نام از شرکت کنندگان در محل برگزاری&nbsp; انجام خواهد شد.<br> لازم به ذکر است همه شرکت کنندگان در مسابقه می بایست دارای کارت بیمه ورزشی سال ۹۵ باشندو در سایت راک تریپ ثبت نام نمایند .<br> همچنین رضایت نامه والدین برای افراد زیر ۱۸ سال الزامی است.<br> سایت&nbsp; ثبت نام در سومین&nbsp; راک تریپ چالابه :&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br> <a title="Www.roctrip.ir" href="http://www.roctrip.ir/"></a></p> text/html 2016-04-18T04:59:25+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن نمایشگاه عکس «تندیس خیال»‌ http://acisemnan.mihanblog.com/post/572 <div class="content"> <p><img width="104" height="104" alt="" src="http://www.alpineclub.ir/sites/default/files/images/photo_2016-04-12_16-05-19.jpg"></p> <p><span style="font-size: 11px;">مجموعه عکس اسماعیل کشتکار، کوه‌نورد و طبیعت‌پیمای اهل سپیدان فارس، با عنوان «تندیس خیال» خیره‌کننده است؛ چه به لحاظ زیبایی‌های معصومانه‌ی طبیعت، و چه از نظر نگاه ویژه‌ی عکاس به اجزای محیط.</span></p> <p><span style="font-size: 11px;">هشمین نمایشگاه عکس «تندیس خیال»‌ با همکاری انجمن کوه‌نوردان ایران، انجمن غار و غارشناسی ایرانیان، فرهنگسرای اشراق، باشگاه کوه‌نوردی و اسکی دماوند، و باشگاه کوه‌نوردان آرش برگزار خواهدشد. در دعوت‌نامه‌ی همگانی این رویداد آمده است:</span></p> <p><span style="font-size: 12px;"><strong>همنوردان گرانمایه&nbsp; :</strong></span></p> <p><span style="font-size: 14px;">آنچه&nbsp; تندیس خیال را شکل میدهد ، زیبایی های طبیعت و بینش إنسان ها است؛<br> وجود شما پرنده خیال را بر شاخسار حقیقت می نشاند.</span></p> <p> <span style="font-size: 14px;">بدین وسیله از شما دعوت میشود در مراسم افتتاح نمایشگاه تندیس خیال، مجموعه عكس‌های&nbsp;آقای اسماعیل كشتكار شركت&nbsp;کنید.</span></p> <p> <span style="font-size: 14px;">گرم یادآوری یا نه<br> من از یادت نمیکاهم<br> تورا من چشم در راهم...</span></p> <p>دوم اردیبهشت روز زمین است، و این نمایشگاه که در روزهای&nbsp;۱&nbsp;تا ۱۰&nbsp;اردیبهشت از ساعت ۹ الی ۲۰&nbsp;برقرار خواهد بود، یکی از رویدادهایی است که به این مناسبت ندارک دیده شده است.</p> <p><span style="font-size: 14px;"><strong>دیدارما چهار شنبه ١٣٩٥/٢/١ &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;آیین افتتاحیه از ساعت ١٧ الی ٢٠</strong><br> <strong>تهران&nbsp;-&nbsp;میدان دوم تهران‌پارس&nbsp;- خ جشنواره&nbsp;-&nbsp;فرهنگسرای اشراق</strong></span><br> &nbsp;</p> <p><strong><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 14px;">نمایشگاه همه روزه از&nbsp;ساعت ٩ الی ٢٠ تا دهم اردبیهشت در همین مكان برقرار است.</span></span></strong></p> </div> text/html 2016-04-14T05:46:06+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن عظیم قیچی ساز و یک گام دیگر تا باشگاه هشت هزاری ها http://acisemnan.mihanblog.com/post/577 <div id="top-node-title"> <h1><a title="عظیم قیچی ساز و یک گام دیگر تا باشگاه هشت هزاری ها" href="http://www.alpineclub.ir/node/2011">عظیم قیچی ساز و یک گام دیگر تا باشگاه هشت هزاری ها</a></h1> </div> <div class="content"> <p> <img style="width: 300px; height: 297px;" alt="" src="http://msfi.ir/sites/default/files/styles/440w/public/139501/2203-main-1513994185.jpg?itok=m_QlF4yj"></p> <p>عظیم قیچی ساز کوه‌نورد&nbsp;خوب&nbsp;کشورمان جهت صعود به آخرین قله‌‌ی&nbsp;هشت هزاری خود راهی نپال&nbsp;شد.</p> <p>قیچی‌ساز که طی دوسال گذشته بدلیل حوادث بهمن و زلزله نپال از تکمیل صعود به ۱۴ قله بالای ۸۰۰۰ متر بازمانده بود، این‌بار امیدوار است با صعود به چهارمین قله‌ی بلند&nbsp;جهان، لوتسه به این افتخار دست یابد. لازم به ذکر است عظیم قیچی ساز قصد دارد ضمن صعود به لوتسه تلاشی را بدون بهره گیری از کپسول اکسیژن بر روی اورست صورت دهد تا علاوه بر تکمیل صعودهای ٨ هزاری خود، نامش را به عنوان یکی از&nbsp;صعودکنندگان&nbsp;بدون اکسیژن مصنوعی این قله‌ها نیز به ثبت رساند.</p> <p>انجمن کوه‌نوردان ایران&nbsp;و همچنین دفتر نمایندگی سمنان و مهدیشهر برای عظیم قیچی ساز آرزوی موفقیت و سلامتی داریم.</p></div> text/html 2016-04-14T05:41:22+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن كوه‌نوردان ایرانی در راه صعود به هشت هزار متری‌ها http://acisemnan.mihanblog.com/post/576 <div id="top-node-title"> <h1><a title="كوه‌نوردان ایرانی در راه صعود به هشت هزار متری‌ها " href="http://www.alpineclub.ir/node/2012">كوه‌نوردان ایرانی در راه صعود به هشت هزار متری‌ها </a></h1> </div> <div class="content"> <p>در طول یک هفته‌ی&nbsp;گذشته تعدادی از کوه‌نوردان کشور&nbsp;راهی صعود&nbsp;به کوه‌های هشت هزار متری در هیمالیا شده‌اند.</p> <p>بر&nbsp;اساس خبرها؛</p> <p>"عظیم قیچی ساز" راهی&nbsp;صعود به قله های "اورست" و "لوتسه" &nbsp;شده است.</p> <p>"محمود هاشمی"، "ایرج معانی" و "محمد نصیری" عازم صعود به "لوتسه" &nbsp;شده‌اند.</p> <p>"دكتر علیرضا بهپور" و "معین اصفهانی" جهت صعود به "اورست" عازم هیمالیای نپال شده‌اند.</p> <p>" مهدی قلی پور" و "سید هادی ستار فروغ" كوه‌نوردان تبریزی نیز عازم صعود به قله "لوتسه" خواهند بود.</p> <p>"پروانه کاظمی" نیز عازم صعود به قله‌ی "ماکالو" شده است.</p> <p>&nbsp;</p> <p>انجمن کوه‌نوردان ایران و همچنین دفتر نمایندگی سمنان و مهدیشهر&nbsp;صعودی موفق و بی‌خطر را برای&nbsp;راهیان هیمالیا&nbsp;آرزو می‌کند.</p> </div> text/html 2016-04-14T05:39:20+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن پروانه کاظمی راهی ماکالو شد! http://acisemnan.mihanblog.com/post/575 <div id="top-node-title"> <h1><a title="پروانه کاظمی راهی ماکالو شد!" href="http://www.alpineclub.ir/node/2010">پروانه کاظمی راهی ماکالو شد!</a></h1> </div> <div class="content"> <p> <img style="width: 300px; height: 300px;" alt="" src="http://koohnameh.ir/images/95/01/makalu-2015-03.JPG"></p> <p>پروانه کاظمی کوه نورد توانمند کشورمان راهی ماکالو شد. وی که سال گذشته برای صعود این قله به نپال رفته بود؛به علت زلزله از صعود باز ماند؛ لیکن امسال مجددا برای صعود این قله تلاش خواهد کرد.پروانه کاظمی در خصوص این صعود در وبسایت خود پیامی به شرح زیر گذاشته است.<br> دوستان عزیز<br> بار دیگر برای تلاش روی ماکالو به ارتفاع ۸۴۶۳&nbsp;متر، پنجمین قله بلند دنیا راهی نپال شدم.همان طور که می دانید سال گذشته به دلیل زلزله ویرانگر نپال، تمام برنامه های صعود از جمله برنامه من متوقف شده بود.<br> گرچه کسی نمی داند شرایط کوهستان امسال چگونه خواهد بود اما به هر حال انرژی مثبت شما همیشه به من کمک می کند، از این بابت سپاسگزارم.<br> شانس بهتر و سلامتی برای همه کوهنوردان و همچنین روزهای بهتری را برای نپال دوست داشتنی آرزومندم.<br> با آرزوی بهترین ها،<br> پروانه<br> انجمن کوه‌نوردان ایران&nbsp; و هم چنین دفتر نمایندگی سمنان و مهدیشهر آرزوی صعودی موفق برای پروانه کاظمی دارد.</p></div> text/html 2016-04-04T04:36:26+01:00 acisemnan.mihanblog.com انجمن فروشگاه انجمن کوه‌نوردان ایران http://acisemnan.mihanblog.com/post/574 <div id="top-node-title"> <h1><a title="فروشگاه انجمن کوه‌نوردان ایران" href="http://www.alpineclub.ir/node/2002">فروشگاه انجمن کوه‌نوردان ایران</a></h1> </div> <div class="content"> <p class="rtecenter"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-family: arial,helvetica,sans-serif;">فروشگاه انجمن کوه‌نوردان ایران<br> پوشاک و تجهیزات طبیعت‌پیمایی و کوه‌نوردی<br> افتتاح: پنج شنبه ۲۰&nbsp;اسفند ۱۳۹۴، از ساعت ۱۵&nbsp;تا ۲۰</span></span></p> <p><span style="font-size: 14px;">در خانه تکانی شب عید، پوشاک دست دوم و لوازمی که استفاده نمی‌کنید را برای فروش به فروشگاه انجمن تحویل بدهید</span></p> <p><span style="font-size: 14px;">• مشاوره برای انتخاب، استفاده، و نگهداری از لوازم<br> • دریافت امانی و عرضه‌ی پوشاک و لوازم دست دوم<br> • معرفی و عرضه‌ی محصولات ایرانی<br> • تخفیف برای اعضای انجمن</span></p> <p><span style="font-size: 14px;">ساعت کار: سه شنبه و پنج شنبه هر هفته، از ساعت ۱۵ &nbsp;تا ۲۰<br> نشانی: تهران، خیابان انقلاب، جنب خیابان لاله زار، شماره ۵۹۰، واحد ۱۲ ، طبقه چهارم<br> شماره تماس: ۶۶۷۱۲۲۴۳ و &nbsp;۰۹۱۲۵۹۳۷۸۹۲ &nbsp;</span></p> <p> <span style="font-size: 14px;"></span></p></div>